Wat is DVV Life Invest Dynamic?

DVV Life Invest Dynamic is een tak 23-levensverzekering. Uw rendement hangt dan af van het rendement van een beleggingsfonds en uw kapitaal is niet gewaarborgd. 

Hebt u zelf geen tijd om te beleggen op de beurs of hebt u nog nooit de stap durven zetten? Dan zit u goed met Life Invest Dynamic. U neemt meer risico dan bij de tak 21-levensverzekering DVV Life Invest Protect, maar de opbrengst is mogelijk groter.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Dynamic?

Met DVV Life Invest Dynamic investeert u in beleggingsfondsen

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

  • U kiest zelf hoe u uw geld verdeelt over de 10 mogelijke beleggingsfondsen(minimaal 25 euro per fonds). Elk fonds heeft een andere risicoklasse. Wil u die verdeelsleutel later aanpassen? Dat kan zonder probleem.
  • U betaalt geen roerende voorheffing. Dit is dus een fiscaal voordelige beleggingsformule.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

  • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt).
  • De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij een levensverzekering kan u een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als u er niet meer bent. Wil u nog een ruimere bescherming voor uw gezin? Kies de aanvullende waarborg bij overlijden. Dan ontvangen uw nabestaanden daarbovenop een extra kapitaal.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering? 
Kies de Active-formule  van DVV Life Invest Dynamic. U kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld opvragen. 

Hoe stapt u gratis uit?
U betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

  • bij overlijden van de verzekerde
  • bij annulatie binnen 30 dagen
  • bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 20% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
  • bij gedeeltelijke afkoop 1 maal per 12 maanden met een maximum van 20% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de 12 maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

 

De waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Er is een bijkomend risico als deze investeringsfondsen in aandelen of obligaties in een andere munteenheid beleggen dan in euro.