Wat is DVV Life Invest Control?

DVV Life Invest Control is een combinatie van 2 levensverzekeringen:

 • levensverzekering met gewaarborgde rentevoet: de tak 21-levensverzekering Life Invest Protect
 • levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen: de tak 23-levensverzekering Life Invest Dynamic

Beleg in 3 eenvoudige stappen

 1. U kiest het beschermingsniveau voor uw spaargeld op basis van het kapitaal dat u wil waarborgen gedurende 8 jaar (van 0 tot 100%van het nettokapitaal, dus na de 2% verzekeringstaks en de instapkosten).
 2. U bepaalt met uw DVV-consulent in functie van uw beleggersprofiel vervolgens welk bedrag u daarvoor moet beleggen via Life Invest Protect (tak 21).
 3. U kiest 1 of meerdere tak 23-beleggingsfondsen uit 10 fondsen via Life Invest Dynamic. Daarin belegt u het deel dat u niet hebt belegd in de tak 21, om zo een potentieel hoger rendement te bereiken.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Control?

Met DVV Life Invest Control spreidt u de risico’s zoals u dat wil.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Voor het deel dat u stort in Life Invest Protect (tak 21) bent u zeker dat uw kapitaal gegarandeerd is. De eerste 8 jaar van uw storting bent u ook zeker van een vaste rentevoet. Daarna wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd.
 • Voor het deel in Life Invest Dynamic (tak 23) hangen de resultaten af van de prestaties van de beleggingsfondsen die u gekozen hebt.
 • Als u belegt via Life Invest Control doet u dat het best voor minimaal 8 jaar.
 • U kan flexibel bijstorten in de 2 delen van uw polis volgens uw beleggersprofiel.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt). Op het deel in tak 21 betaalt u roerende voorheffing als u het geld opneemt gedurende de eerste 8 jaar.
 • Voor het deel dat u belegt in tak 21, moet u weten dat dit product net zoals alle producten van tak 21 risico’s heeft. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.
 • Voor het deel dat u belegt in tak 23 kan de waarde van de fondsen schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen. In tegenstelling tot het deel in tak 21 zijn voor tak 23 het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Als u een contract tekent voor een levensverzekering duidt u een begunstigde aan. Die krijgt dan het geld als u zou overlijden.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering?
U kan via de Active-formule maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld uit het tak 23-gedeelte opvragen.

Hoe stapt u gratis uit?
Op bepaalde momenten kan u een deel van het kapitaal gratis opvragen. Lees er meer over in het essentiële informatiedocument.

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s. 
De waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Er is een bijkomend risico als deze investeringsfondsen in aandelen of obligaties in een andere munteenheid beleggen dan in euro.