Wat doet de verzekering Gewaarborgd Inkomen? 

  • Verzekerd uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of een ziekte.
  • Ideale aanvulling bij het vervangingsinkomen van de sociale zekerheid. Dat is immers beperkt en haalt zeker niet het niveau van uw salaris.
  • U behoudt uw levensstandaard en kunt uw financiële verplichtingen nakomen (terugbetaling hypothecaire lening, betaling huur, terugbetaling persoonlijke lening,...).

Voordelen

U kiest

  • de maandelijkse aanvulling waarvan u zeker wilt zijn
  • het moment waarop u de eerste storting wilt krijgen
  • de duur van uw contract
  • het type van vergoeding: stijgend of constant
  • de waarborgen die u neemt: ziekte en alle ongevallen, of een meer beperkte dekking