Te verzekeren goederen

 • Het gebouw
 • De inboedel: de roerende goederen voor particulier gebruik
 • Het materieel nodig voor de beroepsactiviteit zoals machines, gereedschap, kantoorbenodigdheden, archieven, ..
 • De koopwaar en met name de voorraden, grondstoffen, afgewerkte producten, producten in bewerking, verpakkingen en afvalstoffen.

Bent u zeker dat uw verzekering aan al uw wensen voldoet?

 • Brand - ontploffing/implosie - blikseminslag - aanraking
 • Storm en hagel
 • Arbeidsconflicten, aanslagen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid
 • Elektriciteitsrisico
 • Waterschade
 • Glasbreuk
 • Natuurrampen
 • Diefstal
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Bijkomende waarborgen: onbruikbaarheid van onroerende goederen, kosten van opruiming en behoud, verhaal van de huurders of gebruikers, verhaal van derden
 • Expertisekosten

Vergeet uw verzekerde bedragen niet na te kijken!

Gratis bepaling van de te verzekeren bedragen 
Afschaffing van de evenredigheidsregel voor de door onze expert vastgelegde bedragen

De schadeafhandeling

 • Snel : betaling binnen 48 u. na ontvangst van de nodige elementen
 • Soepel : contact, hulp en regelingsbevoegdheid zijn gedecentraliseerd