Vergoeding van lichamelijke schade en medische kosten ontstaan tijdens een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk.

 

Deze vergoedingen zijn

  • in functie van de werkelijke bezoldigingen, evenwel beperkt tot het wettelijk plafond
  • voorzien zowel bij tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden

Opties

  • Verzekering arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond : excedent-verzekering¬†
    Nuttig voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk plafond. Zij vermijden zo een belangrijk inkomensverlies bij arbeidsongeval.
  • Verzekering lichamelijke ongevallen priv√©-leven